Φαξ Από Το Σεράγεβο

Ενα μάθημα ιστορίας γι΄ όσους έχουν την ικανότητα να διαβάσουν. Βραβεία Harvey, Eisner, Don Thompson, Alph-Art 98, Info.  Συγγραφέας Joe Kubert

Κατηγορία: