Ημερολόγια Του ΄21 – Ελευθερία Ή Θάνατος

Αυγή του 1821.

Δύο φίλοι, ο πολεμιστής Λιάκος και ο γιατρός Δήμος, συμμετέχουν στο ξέσπασμα της Επανάστασης στη Μεσσηνία και λίγους μήνες μετά, κάτω από τις διαταγές του Γέρου του Μοριά, μπαίνουν κρυφά στην τριπολιτσά και παίζουν σημαντικό ρόλο στην Άλωση της πόλης.

Σενάριο Αρχοντής Λ. Πάντσιος

Σχέδιο Λάμπρος Πάντσιος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων