Αστερίξ tubo

Συλλογή επτά μικρών φιγούρων του Αστερίξ σε tubo