Αστερίξ Στην Ποντιακή Διάλεκτο

Ο Αστερίξ στην ποντιακή διάλεκτο και οι περιπέτειες του στον Πόντο.