Αστερίξ Στην Κυπριακή Διάλεκτο

Οι περιπέτειες του Αστερίξ στην Κυπριακή διάλεκτο.