Επιστημονικής Φαντασίας

Η κατηγορία αυτή περιέχει βιβλία Επιστημονικής Φαντασίας με σειρές όπως το Starcraft,το Hitchhickers Go The Galaxy και το Dune.Ιστορίες από άλλους κόσμους,πολύ μακριά στον χώρο και στον χρόνο.