Δημήτρης Παγώνας

Ο Δημήτρης πότε δεν ήταν κάλος στα βιογραφικά, εδώ θα βρείτε περισσότερα σχεδία : http://s0b9r.deviantart.com.

 

Χαρακτηριστικές εικόνες από έργα του Δημιουργού