Ὁ Γιῶργος Γκίνης ἀσχολεῖται μὲ τὴν δημιουργία καὶ τὴν παραγωγὴ τραγουδιῶν καὶ μουσικῆς. Ἀναζητᾶ στὰ κόμικς ἐκείνη τὴν πρωταρχική, ἄδολη καὶ συνειδησιακὴ ἔκφραση τοῦ ἀνθρώπου.

[divider style=”none”]

[/divider]

Χαρακτηριστικές εικόνες από έργα του Δημιουργού